مرکزجامع فایل های اورجینال لیمان

مرکزجامع فایل های اورجینال لیمان

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات فروشگاه

ادبیات نظری تحقیق خطرجویی

ادبیات نظری تحقیق خطرجویی
ادبیات نظری تحقیق خطرجویی

توضیحات بیشتر

دانلود 9,350 تومان

ادبیات نظری تحقیق خصوصی سازی و نظام های مدیریت منابع انسانی

ادبیات نظری تحقیق خصوصی سازی و نظام های مدیریت منابع انسانی
ادبیات نظری تحقیق خصوصی سازی و نظام های مدیریت منابع انسانی

توضیحات بیشتر

دانلود 10,450 تومان

ادبیات نظری تحقیق خستگی روانی ناشی از کار معلمان و فرسودگی شغلی

ادبیات نظری تحقیق خستگی روانی ناشی از کار معلمان و فرسودگی شغلی
ادبیات نظری تحقیق خستگی روانی ناشی از کار معلمان و فرسودگی شغلی

توضیحات بیشتر

دانلود 9,350 تومان

ادبیات نظری تحقیق خسارات عدم اجرای تعهد یا تاخیر قرارداد پیمانکاری

ادبیات نظری تحقیق خسارات عدم اجرای تعهد یا تاخیر قرارداد پیمانکاری
ادبیات نظری تحقیق خسارات عدم اجرای تعهد یا تأخیر قرارداد پیمانکاری

توضیحات بیشتر

دانلود 8,250 تومان

ادبیات نظری تحقیق خرید ناگهانی، خرید تکانشی، خرید ناگهانی در اینترنت

ادبیات نظری تحقیق خرید ناگهانی، خرید تکانشی، خرید ناگهانی در اینترنت
ادبیات نظری تحقیق خرید ناگهانی، خرید تکانشی، خرید ناگهانی در اینترنت

توضیحات بیشتر

دانلود 8,250 تومان

ادبیات نظری تحقیق خدمات و کیفیت، مدیریت کیفیت جامع، خدمات الکترونیک، دولت الکترونیک

ادبیات نظری تحقیق خدمات و کیفیت، مدیریت کیفیت جامع، خدمات الکترونیک، دولت الکترونیک
ادبیات نظری تحقیق خدمات و کیفیت، مدیریت کیفیت جامع، خدمات الکترونیک، دولت الکترونیک

توضیحات بیشتر

دانلود 8,250 تومان

پاورپوینت درس شتربان با ایمان هدیه های آسمان ششم دبستان: درس پنجم

پاورپوینت درس شتربان با ایمان هدیه های آسمان ششم دبستان: درس پنجم
پاورپوینت درس شتربان با ایمان هدیه های آسمان ششم دبستان درس پنجم

توضیحات بیشتر

دانلود 9,350 تومان

دانلود فایل پاورپوینت کارگاه مقدماتی روش تحقیق

دانلود فایل پاورپوینت کارگاه مقدماتی روش تحقیق
دانلود فایل پاورپوینت کارگاه مقدماتی روش تحقیق تعداد اسلاید 94 بخشی از فایل اسلاید 1 کارگاه مقدماتی روش تحقیق انتظارات از فراگیران در پایان این مبحث فراگیر قادر باشد تحقیق علمی را تعریف نماید

توضیحات بیشتر

دانلود 8,250 تومان

ادبیات نظری تحقیق اختلال های اضطرابی

ادبیات نظری تحقیق اختلال های اضطرابی
ادبیات نظری تحقیق اختلال های اضطرابی

توضیحات بیشتر

دانلود 9,350 تومان

ادبیات نظری تحقیق حیطه های رشد مغرب زمین، عوامل اقتصادی، اجتماعی، علمی، فرهنگی، سیاسی

ادبیات نظری تحقیق حیطه های رشد مغرب زمین، عوامل اقتصادی، اجتماعی، علمی، فرهنگی، سیاسی
ادبیات نظری تحقیق حیطه های رشد مغرب زمین، عوامل اقتصادی، اجتماعی، علمی، فرهنگی، سیاسی

توضیحات بیشتر

دانلود 9,350 تومان

ادبیات نظری تحقیق حیطه های انحطاط مغرب زمین، عوامل اجتماعی، علمی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی

ادبیات نظری تحقیق حیطه های انحطاط مغرب زمین، عوامل اجتماعی، علمی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی
ادبیات نظری تحقیق حیطه های انحطاط مغرب زمین، عوامل اجتماعی، علمی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی

توضیحات بیشتر

دانلود 10,450 تومان

ادبیات نظری تحقیق حیطه های انحطاط مسلمانان، فرهنگی، علمی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی

ادبیات نظری تحقیق حیطه های انحطاط مسلمانان، فرهنگی، علمی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی
ادبیات نظری تحقیق حیطه های انحطاط مسلمانان، فرهنگی، علمی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی

توضیحات بیشتر

دانلود 9,350 تومان

پاورپوینت درباره خفاش ها 31 اسلاید

پاورپوینت درباره خفاش ها 31 اسلاید
پاورپوینت درباره خفاش ها 31 اسلاید

توضیحات بیشتر

دانلود 8,250 تومان

پاورپوینت مطالعات اجتماعی هفتم کلیه دروس 943 اسلاید

پاورپوینت مطالعات اجتماعی هفتم کلیه دروس 943 اسلاید
پاورپوینت مطالعات اجتماعی هفتم کلیه دروس 943 اسلاید

توضیحات بیشتر

دانلود 35,200 تومان

دانلود فایل پاورپوینت کارگاه آموزشی آلودگی هوا

دانلود فایل پاورپوینت کارگاه آموزشی آلودگی هوا
دانلود فایل پاورپوینت کارگاه آموزشی آلودگی هوا تعداد اسلاید 34 بخشی از فایل اسلاید 1 آلودگی هوا چیست؟ وجود یک یا چند ماده آلاینده اعم از جامد، مایع، گاز و یا تشعشع پرتوزا و غیرپرتوزا در هوا ، به مقدار و مدت زمانیكه كیفیت زندگی را برای انسان و دیگر جانداران و محیط اطراف آنها به خطر اندا

توضیحات بیشتر

دانلود 6,600 تومان

دانلود فایل پاورپوینت کارگاه آموزشی آشنایی با نظام آموزش کارکنان و دستورالعمل های آن

دانلود فایل پاورپوینت کارگاه آموزشی آشنایی با نظام آموزش کارکنان و دستورالعمل های آن
دانلود فایل پاورپوینت کارگاه آموزشی آشنایی با نظام آموزش کارکنان ودستورالعمل های آن تعداد اسلاید 81 بخشی از فایل اسلاید 1 الزامات آموزش کارمندان دستگاه های اجرایی ماده 58 قانون خدمات کشوری

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

دانلود فایل پاورپوینت کارگاه آشناسازی اعضای هیات علمی با قوانین و مقررات دانشگاه

دانلود فایل پاورپوینت کارگاه آشناسازی اعضای هیات علمی با قوانین و مقررات دانشگاه
دانلود فایل پاورپوینت کارگاه آشناسازی اعضای هیأت علمی با قوانین و مقررات دانشگاه تعداد اسلاید 40 بخشی از فایل اسلاید 1 مراتب علمی اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی استاد ممتاز و استاد دارای کرسی استاد

توضیحات بیشتر

دانلود 8,250 تومان

تحقیق کاربرد روش های چتر ی در تونل زنی در زمین های نرم

تحقیق کاربرد روش های چتر ی در تونل زنی در زمین های نرم
در این پروژه تحقیق کاربرد روش های چتر ی در تونل زنی در زمین های نرم در 17 صفحه به صورت فایل word به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر طبق موارد زیر ارایه شده است

توضیحات بیشتر

دانلود 13,200 تومان

پاورپوینت مطالعات اجتماعی هشتم تمام دروس 1045 اسلاید

پاورپوینت مطالعات اجتماعی هشتم تمام دروس 1045 اسلاید
پاورپوینت مطالعات اجتماعی هشتم تمام دروس 1045 اسلاید

توضیحات بیشتر

دانلود 35,200 تومان

ادبیات نظری تحقیق حمایت کیفری ماهوی از زنان قربانی خشونت، قاچاق زنان

ادبیات نظری تحقیق حمایت کیفری ماهوی از زنان قربانی خشونت، قاچاق زنان
ادبیات نظری تحقیق حمایت کیفری ماهوی از زنان قربانی خشونت، قاچاق زنان

توضیحات بیشتر

دانلود 13,200 تومان

ادبیات نظری تحقیق حل اختلافات مربوط به انعقاد عقد بین اجیر و مستاجر

ادبیات نظری تحقیق حل اختلافات مربوط به انعقاد عقد بین اجیر و مستاجر
ادبیات نظری تحقیق حل اختلافات مربوط به انعقاد عقد بین اجیر و مستأجر

توضیحات بیشتر

دانلود 9,350 تومان