مرکزجامع فایل های اورجینال لیمان

مرکزجامع فایل های اورجینال لیمان

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته کشاورزی و زراعت

تحقیق در مورد یونجه 68 ص

تحقیق در مورد یونجه 68 ص
تحقیق در مورد یونجه 68 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 4,400 تومان

تحقیق در مورد تقابل سنگ و آب 25 ص

تحقیق در مورد تقابل سنگ و آب 25 ص
تحقیق در مورد تقابل سنگ و آب 25 صفحه در قالب Word قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 4,400 تومان

تحقیق در مورد خاک و زراعت 65 ص

تحقیق در مورد خاک و زراعت 65 ص
تحقیق در مورد خاک و زراعت 65 صفحه در قالب Word قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 4,400 تومان

دانلود تحقیق در مورد زراعت برنج دراستان گیلان

دانلود تحقیق در مورد زراعت برنج دراستان گیلان
دانلود تحقیق در مورد زراعت برنج دراستان گیلان دانلود زراعت برنج در استان گیلان 88 ص تحقیق زراعت برنج در استان گیلان 88 ص مقاله زراعت برنج در استان گیلان 88 ص زراعت برنج در استان گیلان 88 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 8,800 تومان

تحقیق مقدمه ای بر تنش آبی و خشکی در گیاهان و نقش اسید آبسیزیک در ایجاد و کنترل تنش

تحقیق مقدمه ای بر تنش آبی و خشکی در گیاهان و نقش اسید آبسیزیک در ایجاد و کنترل تنش
مرجع فایلتحقیق مقدمه‌ای بر تنش آبی و خشکی در گیاهان و نقش اسید آبیسزیک در ایجاد و کنترل تنش مقدمه‌ای بر تنش آبی و خشکی در گیاهان و نقش اسید

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

تحقیق در مورد کاربرد بیوتکنولوژی در میکروبیولوژی خاک 33 ص

تحقیق در مورد کاربرد بیوتکنولوژی در میکروبیولوژی خاک 33 ص
تحقیق در مورد کاربرد بیوتکنولوژی در میکروبیولوژی خاک 33 صمقاله کاربرد بیوتکنولوژی در میکروبیولوژی خاک 33 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 4,400 تومان

تحقیق کامل کشاورزی 86 ص

تحقیق کامل کشاورزی 86 ص
تحقیق کامل درباره کشاورزی 86 صفحه در قالب Word قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 8,800 تومان

تحقیق صدمات عسلک برگ پنبه 27 ص

تحقیق صدمات عسلک برگ پنبه 27 ص
تحقیق صدمات عسلك برگ پنبه 27 ص تحقیق در مورد صدمات عسلک برگ پنبه 30 ص صدمات عسلک برگ پنبه 30 ص دانلود تحقیق در مورد صدمات عسلک برگ پنبه 30 ص صدمات عسلک برگ پنبه 30 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

تحقیق سوخت و ساز انرژی در طیور

تحقیق سوخت و ساز انرژی در طیور
تحقیق سوخت و ساز انرژی در طیور 52 صفحه در قالب Word قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

تحقیق در مورد آماده سازی محیط کشت

تحقیق در مورد آماده سازی محیط کشت
تحقیق در مورد آماده سازی محیط کشت در 105 صفحعه در قالب Word قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 8,250 تومان

تحقیق در مورد زرشک 31 ص

تحقیق در مورد زرشک 31 ص
تحقیق در مورد زرشک 31 صفحه در قالب Word قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

تحقیق درباره تبخیر، تعرق و نیاز آبیاری در 39 ص

تحقیق درباره تبخیر، تعرق و نیاز آبیاری در 39 ص
تحقیق درباره تبخیر ، تعرق و نیاز آبیاری در 39 ص تحقیق در مورد تبخیر – تعرق و نیاز آبیاری تبخیر تعرق و نیاز آبیاری

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

تحقیق در مورد پرورش گاو

تحقیق در مورد پرورش گاو
تحقیق در مورد پرورش گاو 19 صفحه در قالب Word قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 4,950 تومان

تحقیق شیر و فراورده های شیری 45 صفحه

تحقیق شیر و فراورده های شیری 45 صفحه
تحقیق درباره شیر تحقیق شیر و فراورده های شیری 45 صفحه مقاله شیر و فراورده های شیر تحقیق فراورده های شیر

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

تحقیق نیازمندیهای بدن آدمی

تحقیق نیازمندیهای بدن آدمی
تحقیق در مورد نیــازمنــدیهــای بـدن آدمـــی 38 صنیــازمنــدیهــای بـدن آدمـــی 38 صدانلود تحقیق در مورد نیــازمنــدیهــای بـدن آدمـــی 38 صنیــازمنــدیهــایبـدنآدمـــیتحقیقموردنیــازمنــدیهــایبـدنآدمـــی

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

تحقیق در مورد اتوماسیون گلخانه 19 ص

تحقیق در مورد اتوماسیون گلخانه 19 ص
تحقیق درمورد اتوماسیون گلخانه 19 صفحه در قالب Word قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

طرح بهینه سازی عرضه آبزیان در سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی

طرح بهینه سازی عرضه آبزیان در سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی
تحقیق طرح بهینه سازی عرضه آبزیان در سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی شهرداری تهران در قالب Word تعداد صفحه 47

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

تحقیق در مورد اثر فرسایش بر حاصلخیزی خاک 17 ص

تحقیق در مورد اثر فرسایش بر حاصلخیزی خاک 17 ص
دانلود فایل تحقیق درمورد اثر فرسایش برحاصلخیزی خاک 17 صفحه در قالب Word قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 4,400 تومان

تحقیق زهر زنبور عسل، روشهای جداسازی و مصارف دارویی آن 56 ص

تحقیق زهر زنبور عسل، روشهای جداسازی و مصارف دارویی آن 56 ص
پرورش زنبورعسل دکتر نعمت الله شهرستانی مقاله زبور عسل فایل ورد پرورش زنبور عسل تحقیق تحقیق زهر زنبور عسل روشهای جداسازی و مصارف دارویی فایل ورد تحقیق زهر زنبور عسل روشهای جداسازی و مصارف دارویی کار تحقیقی پرورش زنبور عسل

توضیحات بیشتر

دانلود 7,150 تومان

تحقیق کاشت، داشت و برداشت پیاز

تحقیق کاشت، داشت و برداشت پیاز
تحقیق کاشت کاشت ، داشت و برداشت پیاز تحقیق درمورد کاشت داشت برداشت پیاز مقاله کاشت داشت برداشت پیاز فایل ورد کاشت داشت برداشت پیاز تحقیق  کاشت داشت برداشت پیاز

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان

تحقیق در مورد تاریخچه و مبدا زیره سبز

تحقیق در مورد تاریخچه و مبدا زیره سبز
تحقیق درمورد زیره سبز دارای 52 صفحه در قالب Word قابل ویرایش

توضیحات بیشتر

دانلود 5,500 تومان