ساخت فروشگاه رایگان فایل

مبانی نظری و پیشینه رابطه سرمایه اجتماعی و مشارکت در فعالیت های فوق برنامه با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

مبانی نظری و پیشینه رابطه سرمایه اجتماعی و مشارکت در فعالیت های فوق برنامه با پیشرفت تحصیلی دانشجویان
خرید آنلاین
گارانتی خرید

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود.

مبلغ قابل پرداخت 22,000 تومان

پرداخت و دانلود

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1-مبانی نظری تحقیق .....................................

14

2-1-1-سرمایه اجتماعی ...........................................

14

2-1-2-مفهوم سرمایه اجتماعی از نگاه اندیشمندان ..............

15

2-1-2-1-پاتنام ................................................

15

2-1-2-2-بوردیو ..........................................

15

2-1-2-3-کلمن .....................................................

16

 2-1-3-سطوح سرمایه اجتماعی .................................

17

2-1-4-نقش سرمایه اجتماعی در پیشرفت سازمان ................

18

2-1-5-عناصرسرمایه اجتماعی ..............................

21

2-1-6-فراتحلیل و روند سرمایه ی اجتماعی در ایران ................

24

2-1-7-نمودهای اختاپوس وار سرمایه ی اجتماعی در حوزه های زندگی .

25

2-1-8-سرمایه ی اجتماعی و مدارای اجتماعی ...........................

26

2-1-9-سرمایه ی اجتماعی و سلامت روانی..........................

27

2-1-10-سرمایه ی اجتماعی و شادمانی و رضایت از زندگی ..

27

2-1-11-سرمایه ی اجتماعی و شبكه های ارتباطی ......

27

2-1-12-سرمایه ی اجتماعی و رفاه اجتماعی ...................

28

2-1-13-سرمایه ی اجتماعی و جرم و بزهكاری ...................

28

2-1-14- سرمایه ی اجتماعی و خانواده .........................

30

2-1-15-سرمایه ی اجتماعی و مشاركت های زنان ...................

30

2-1-16-رابطه سرمایه اجتماعی و ابعاد توسعه ..................

31

2-1-17-مدیریت سرمایه اجتماعی و نقش آن در ابعاد توسعه ...

32

2-1-18-نقش سرمایه اجتماعی در نیل به توسعه ....................

35

2-1-19-نشانه‌های ضعف سرمایه اجتماعی در سازمان .............

36

2-1-20-سرمایه اجتماعی در نظام اقتصادی ......................

38

2-1-21-مشكل سنجش سرمایه اجتماعی .......................

40

2-1-22-تاریخچه مطالعات سرمایه اجتماعی ..................

41

2-1-23-فعالیت های مکمل  ...................

42

2-1-24-اهمیت و ضروریت فعالیت های مکمل و فوق برنامه .......

42

2-1-25-اهداف فعالیت های مکمل و فوق برنامه ....................

44

2-1-26-تعاریف فعالیت های مکمل و فوق برنامه ...................

44

2-1-27-فعالیت مکمل ..........................................

44

2-1-28-فعالیت کمک برنامه و مکمل ..........................

44

2-1-29-فعالیت فوق برنامه ی درسی ......................

45

2-1-30-ماهیت فلسفی فعالیت های مکمل و فوق برنامه ...........

45

2-1-30-فعالیت های مکمل و فوق برنامه از دیدگاه فلاسفه ی تعلیم و تربیت .

48

2-1-30-1-دیدگاه ویلیام جیمز ................................

48

2-1-30-2-دیدگاه اسپنسر ...................................

49

2-1-30-3-دیدگاه ادوارد کلاپارد ........................

50

2-1-30-4-دیدگاه ژان ژاک روسو ........................

50

2-1-30-5-دیدگاه کمینوس .............................

50

2-1-30-6-نظریه ی هربارت ........................

51

2-1-30-7-نظریه ی جان دیویی ......................

51

2-1-31-پیشرفت تحصیلی ..........................

53

2-1-32-عوامل مهم تاثیر گذار بر پیشرفت تحصیلی ................

55

2-2-پیشینه تحقیق ..................................

59

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود.

مبلغ قابل پرداخت 22,000 تومان

پرداخت و دانلود

اشتراک بگذارید:

برچسب ها : مبانی نظری و پیشینه رابطه سرمایه اجتماعی و مشارکت در فعالیت های فوق برنامه با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر