فروشگاه ساز رایگان فایل ، همکاری در فروش فایل | سل یو

مبانی نظری و پیشینه رابطه مهارت ‌های یادگیری الکترونیکی با رضایت و پیشرفت تحصیلی

مبانی نظری و پیشینه رابطه مهارت ‌های یادگیری الکترونیکی با رضایت و پیشرفت تحصیلی
خرید آنلاین
گارانتی خرید

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود.

مبلغ قابل پرداخت 22,000 تومان

پرداخت و دانلود

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2 مقدمه. 12

2-1 فناوری اطلاعات و ارتباطات... 12

2-2 تعامل در آموزش از راه دور. 

2-2-1 تعامل استاد – دانشجو............................................... 14

2-2-2 تعامل دانشجو – دانشجو........................................... 14

2-2-3 تعامل دانشجو – محتوا............................................ 14

2-2-4 تعامل استاد – محتوا..................................................... 15

2-2-5تعامل استاد-استاد........................................................... 15

2-2-6تعامل محتوا-محتوا......................................................... 15

2- 3 مراحل تکامل فناوری آموزشی.. ............16

2-3-1 فناوری توزیعی .........................................................   16

2-3-2 فناوری اشتراکی.........................................          16

2-3-3 فناوری تعاملی....................................................         17

2-4 نظریه‌های مورد استفاده در فناوری آموزشی.. 18

2-4-1 نظریه رفتارگرایی.................................................          18

2-4-2 نظریۀ شناخت گرایی....................................... 19

2-4-3 نظریۀ سازنده گرایان............................................ 19

2-5 دسته‌بندی آموزش الکترونیکی.. 20

2-5-1 یادگیری شخصی................................................... 20

2-5-2 یادگیری جمعی..............................................         21

2-5-3 کلاس‌های مجازی.................................................. 21

2-6 آموزش از راه دور. 21

2-6-1 نسلهای آموزش از راه دور............................ 22

2-6-1-1 نسل اول...........................................................23

2-6-1-2 نسل دوم.........................................................24

2-6-1-3 نسل سوم............................................................24

2-6-1-4 نسل چهارم......................................................24

2-6-1-5 نسل پنجم....................................................24

2-6-2 تاریخچه آموزش از راه دور در ایران.........................  25

2-7 آموزش مجازی.. 25

2-7-1 شیوه‌های آموزش مجازی.....................................  28

2-7-1-1 آموزش فاصله‌ای.........................................28

2-7-1-2 آموزش الکترونی.........................................28

2-7-1-3 پخش شبکه‌ای تعاملی...............................28

2-7-1-4 پخش شبکه‌ای زنده..............................................29

2-7-1-5 همایش‌های روی خط......................................29

2-7-1-6 آموزش آن‌لاین..............................................29

2-7-1-7 پخش شبکه‌ای.................................................29

2-7-1-8 هم اندیشی مجازی............................................29

2-7-2 عناصر آموزش مجازی............................................30

2-7-2-1 هدف‌های برنامه درسی..............................30

2-7-2-2 فعالیت‌های یادگیری.......................................30

2-7-2-3 مواد و منابع یادگیری...........................................31

2-7-2-4 محتوای الکترونیکی.......................................31

2-7-2-4-1 استانداردهای محتوای الکترونیکی............32

2-7-2-4-2 بررسی استانداردهای آموزش و فراگیری الکترونیکی........33

2-7-2-5 سامانه مدیریت یادگیری......................................35

2-7-2-6 نقش معلم در محیط‌های یادگیری الکترونیکی...............35

2-7-2-7 مهارت‌های موردنیاز یادگیرنده الکترونیکی.....................37

2-7-2-7-1 مهارت به کارگیری رایانه....................40

2-7-2-7-2 مهارت در به کارگیری ابزارهای اینترنتی و سامانه‌های مدیریت یادگیری....40

2-7-2-7-3 مهارت در به کارگیری تجارب اولیه..................41

2-7-2-7-4 مدیریت زمان...............................................41

2-7-2-7-5 مهارت‌های زبانی......................................42

2-7-2-7-6 مهارت‌های نوشتاری..............................42

2-7-2-7-7 مهارت حل مساله................................................42

2-7-2-7-8 مهاررت تفکر انتقادی...............................43

2-7-2-7-9 مهارت پرسشگری..........................................45

2-7-2-7-10 مهارت به کارگیری شیوه‌های مطالعه و یادگیری.......... 45

2-7-2-7-11 مهارت فراشناختی......................................46

2-7-2-7-12 مهارت خودرهیابی.......................................47

2-7-2-7-13 مسئولیت‌پذیری...................................................48

2-7-2-7-14 خودارزیابی...............................................48

2-7-2-7-15 مهارت برقراری ارتباط همزمان و ناهمزمان...............49

2-8 رضایت تحصیلی.. 50

2-8-1 خودتوانی اینترنتی یادگیرنده...................................52        

2-8-2 پاسخگویی به موقع مدرس...............................52       

2-8-3 انعطاف پذیری دوره یادگیری الکترونیکی..................52        

2-8-4 کیفیت دوره یادگیری الکترونیکی..........................52        

2-8-5 کیفیت فناوری...................................................53      

2-8-6 سودمندی سامانه...............................................53       

2-8-7 سهولت استفاده از سامانه......................................53       

2-8-8 تنوع در ارزیابی...................................................53      

2-9 پیشرفت تحصیلی..

2-10 ارزشیابی کیفیت دوره‌های یادگیری الکترونیکی..

2-11 جایگاه مهارت‌های یادگیرنده الکترونیکی در برنامه درسی دانشگاه‌های مجازی.. 57

2-12 پیشینه پژوهش... 60

2-12-1 پژوهشهای انجام شده خارجی.........................60       

2-12-2 پژوهشهای انجام شده داخلی............................63       

2-13 جمع بندی.. 70

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود.

مبلغ قابل پرداخت 22,000 تومان

پرداخت و دانلود

اشتراک بگذارید:

برچسب ها : مبانی نظری و پیشینه رابطه مهارت ‌های یادگیری الکترونیکی با رضایت و پیشرفت تحصیلی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر