فروشگاه ساز رایگان فایل ، همکاری در فروش فایل | سل یو

مبانی نظری و پیشینه رابطه یادگیری سازمانی با درگیری شغلی و نوآوری سازمانی

مبانی نظری و پیشینه رابطه یادگیری سازمانی با درگیری شغلی و نوآوری سازمانی
خرید آنلاین
گارانتی خرید

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود.

مبلغ قابل پرداخت 22,000 تومان

پرداخت و دانلود

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1) مقدمه......................................................................................... 17

2-2) تعریف یادگیری سازمانی..................................................................................... 17

2-2-1) تاریخچه یادگیری سازمانی............................................................................................ 20

2-2-2) تفاوت یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده.................................................................. 22

2-2-3) ویژگی های یادگیری سازمانی....................................................................................... 23

2-2-4) چهار بعد اصلی یادگیری سازمانی................................................................................. 24

2-2-5) یادگیری سازمانی به مثابه فرایندی پویا........................................................................... 24

2-2-6) فرایند سه مرحله ای یادگیری سازمانی........................................................................... 25

2-2-7) فرایند یادگیری سازمانی از دیدگاه، آرجریس و شون (1978)........................................... 26

2-2-8) یادگیری درون سازمانی و بین سازمانی   ...................................................................... 27

2-2-9) یادگیری درونی و بیرونی.................................................................................. 28

2-2-10) یادگیری سطح پائین و سطح بالا................................................................................. 29

2-2-11) یادگیری ارثی، تجربی و نیابتی.................................................................................... 30

2-2-12) یادگیری تطبیقی و مولّد.............................................................................................. 30

2-2-13) انواع یادگیری از نظر شاین  (1993)............................................................................ 31

2-2-14) شیوه هاو راهکارهای یادگیری سازمانی........................................................................ 32

2-2-15) سطوح یادگیری سازمانی................................................................................. 35

2-2-16) سازوکارهای انتقال از یادگیری فردی به یادگیری جمعی................................................ 37

2-2-17) موانع یادگیری سازمانی............................................................................................... 38

2-2-18) راه های غلبه بر موانع یادگیری سازمانی....................................................................... 39

2-2-19) موانع نهادینه کردن یادگیری سازمانی........................................................................... 40

2-2-20) مزایای به کارگیری یادگیری سازمانی.......................................................................... 40

2-2-21) پیامدهای نادیده گرفتن یادگیری سازمانی..................................................................... 41

2-2-22) دیدگاه نیفه در مورد یادگیری سازمانی.......................................................................... 41

2-3) درگیری شغلی....................................................................................................... 45

2-3-1) تعریف درگیری شغلی.................................................................................................. 45

2-3-2) مدل سه مرحله ای کاسمیر............................................................................................ 47

2-3-3) تعیین کننده های درگیری شغلی.................................................................................... 48

2-3-4) اندازه گیری درگیری شغلی........................................................................................... 50

2-3-5) درگیری شغلی و رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد کاری............................................. 51

2-3-6) درگیری شغلی و نوآوری در سازمان و عوامل محیط کار................................................. 52

2-3-7) درگیری شغلی و خصوصیّات شخصیّتی......................................................................... 53

2-3-8) عوامل اثرگذار بر درگیری شغلی.................................................................................... 54

2-3-9) پیامد های درگیری شغلی.............................................................................................. 56

2-3-10) دیدگاه کانونگو درباره­ ی درگیری شغلی........................................................................ 57

2-3-11)  مدل منافع نهفته ( تئوری محروم سازی )جاهودز......................................................... 58

2-3-12) نظریه درگیری شغلی و مدیریت کیفیّت فراگیر و مدیریت منابع انسانی........................... 59

3-3) نوآوری سازمانی................................................................................................. 61

3-3-1) تعریف نوآوری............................................................................................................ 62

3-3-2) نوآوری............................................................................................................ 64

3-3-3) نوآوری سازمانی................................................................................................. 65

3-3-4) تاریخچه نوآوری سازمانی............................................................................................. 67

3-3-5) سنخ شناسی نوآوری سازمانی........................................................................................ 68

3-3-6) نوآوری و یادگیری سازمانی.......................................................................................... 69

3-3-7) مؤلفه های اصلی رهبری نوآوری سازمانی...................................................................... 71

3-3-8) عوامل مؤثر بر شکل گیری نوآوری سازمانی.................................................................... 72

3-3-9) مراحل فرایند نوآوری سازمانی...................................................................................... 74

3-3-10) مدل های نوآوری سازمانی.......................................................................................... 76

3-3-11) مدل یادگیری یکپارچه در خلق نوآوری چهارباغی و نیومن (1996)................................ 77

3-3-12) دیدگاه های نوآوری سازمانی...................................................................................... 79

3-3-13) موانع خلاقیّت و نوآوری............................................................................................ 82

3-3-14) موانع و مشکلات تغییر و نوآوری در سازمان ها........................................................... 84

3-3-15) نقش و مسؤولیّت مدیران آموزش و پرورش در فرایند تغییر و نوآوری........................... 84

3-4) مروری بر پژوهش انجام شده در داخل و خارج کشور........................................................ 86

3-4-1) پیشینه­ ی پژوهش موضوع در داخل کشور....................................................................... 86

3-4-2) پیشینه­ ی پژوهشی در خارج از کشور............................................................................. 92

4-4) جمع بندی............................................................................................. 98

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود.

مبلغ قابل پرداخت 22,000 تومان

پرداخت و دانلود

اشتراک بگذارید:

برچسب ها : مبانی نظری و پیشینه رابطه یادگیری سازمانی با درگیری شغلی و نوآوری سازمانی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر