ساخت فروشگاه رایگان فایل

مبانی نظری و پیشینه ساختار سازمانی و سازگاری دانشجویان

مبانی نظری و پیشینه ساختار سازمانی و سازگاری دانشجویان
خرید آنلاین
گارانتی خرید

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود.

مبلغ قابل پرداخت 22,000 تومان

پرداخت و دانلود

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1- مبانی نظری.. 15

2-1-1- ساختار سازمانی.. 15

2-1-1-1- کارکردهای ساختار 16

2-1-1-2- ابعاد ساختار سازمانی.. 17

2-1-1-3- انواع ساختار سازمانی.. 18

2-1-1-3-1- ساختار کارکردی.. 18

2-1-1-3-2- ساختار بخشی.. 18

2-1-1-3-3- ساختار ساده 19

2-1-1-3-4- ساختار ادهوکراسی.. 19

2-1-1-3-5- ساختار بوروکراسی ماشینی.. 19

2-1-1-3-6- ساختار بوروکراسی حرفه ای.. 20

2-1-1-3-7- ساختار ماتریسی.. 20

2-1-1-3-8- ساختار افقی.. 20

2-1-1-3-9- ساختار شبکه ای.. 21

2-1-1-3-10- ساختار ستاره ای.. 21

2-1-1-3-11- ساختار تارعنکبوتی.. 21

2-1-1-3-12- ساختار پارندی.. 22

2-1-1-3-13- ساختار خوشه ای.. 22

2-1-1-3-14- ساختار مجازی.. 22

2-1-1-3-15- ساختار وظیفه‌ای.. 23

2-1-1-3-16- ساختار ارگانیکی و  مکانیکی.. 23

2-1-1-3-17- ساختار تواناساز و بازدارنده 24

2-1-1-3-17-1- رسمیت تواناساز 24

2-1-1-3-17-2- رسمیت بازدارنده 25

2-1-1-3-17-3- تمرکز تواناساز 25

2-1-1-3-17-4- تمرکز بازدارنده 25

2-1-1-3-17-5- فرایند تواناساز 26

2-1-1-3-17-6- فرایند بازدارنده 26

2-1-1-3-17-7- زمینه تواناساز 26

2-1-1-3-17-8- زمینه بازدارنده 27

2-1-1-4- متغیرهای زمینه ای اثرگذار بر ساختار سازمانی.. 27

2-1-1-4-1- استراتژی و هدف... 28

2-1-1-4-2- محیط... 28

2-1-1-4-3- اندازه ی سازمان.. 28

2-1-1-4-4- سن سازمان.. 28

2-1-1-4-5- تکنولوژی.. 28

2-1-2- سازگاری.. 28

2-1-2-1-دیدگاه های نظری درباره ی سازگاری.. 30

2-1-2-2- فرایند سازگاری.. 33

2-1-2-3- سازگاری آموزشی در برابر سازگاری اجتماعی.. 34

2-1-2-4- انتقال و سازگاری.. 35

2-1-3- تاریخچه پژوهش.... 36

2-1-3-1-پژوهش های خارجی.. 36

2-1-3-1-1-ساختار سازمانی.. 36

2-1-4- پژوهش های داخلی.. 44

2-1-4-1- ساختار سازمانی.. 44

2-1-4-2- سازگاری.. 46

2-1-3- نتیجه گیری از مبانی نظری و تاریخچه پژوهش.... 48

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود.

مبلغ قابل پرداخت 22,000 تومان

پرداخت و دانلود

اشتراک بگذارید:

برچسب ها : مبانی نظری و پیشینه ساختار سازمانی و سازگاری دانشجویان

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر