ساخت فروشگاه رایگان فایل

مبانی نظری و پیشینه نوع ارتباطات سازمانی و تعهد سازمانی

مبانی نظری و پیشینه نوع ارتباطات سازمانی و تعهد سازمانی
خرید آنلاین
گارانتی خرید

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود.

مبلغ قابل پرداخت 22,000 تومان

پرداخت و دانلود

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1- مقدمه.................................................................   21

2-2- پیشینه نظری ............................................................. 21

2-2-1- ارتباطات سازمانی............................................ 21

2-2-1-1- اهمیت ارتباطات.......................................................... 22

2-2-1-1- تعاریف ارتباطات....................................................... 24

2-2-1-3- سطوح ارتباطات....................................................... 26

2-2-1-4- ارتباطات سازمانی....................................................... 26

2-2-1-5- متغیرهای ارتباطات..................................................... 28

2-2-1-6- فرایند ارتباطات................................................ 29

2-2-1-7- اجزای فرایند ارتباطات..................................................... 30

2-2-1-8- موانع ارتباطات.................................................... 34

2-2-1-9- مهارت و شایستگی مورد نیاز برای ایجاد پیامهای باکیفیت.... 35

2-2-1-10- ویژگی‌های ارتباطات سازمانی................................... 36

2-2-1-11- تجزیه و تحلیل ارتباطات سازمانی................................ 37

2-2-1-12- انتخاب مسیر یا كانال ارتباطی مناسب...................... 37

2-2-1-13- انواع ارتباطات................................................ 38

2-2-1-13-1- ارتباطات کلامی و غیرکلامی.................................... 38

2-2-1-13-2- ارتباطات یك جانبه و دو جانبه............................. 39

2-2-1-13-3- ارتباطات رسمی و غیر رسمی................................. 41

2-2-1-14- ارتباطات خطی، تعاملی و تبادلی.............................. 42

2-2-1-14-1- ارتباطات خطی..................................................... 42

2-2-1-14-2- ارتباطات تعاملی  ........................................ 44

2-2-1-14-3- ارتباطات تبادلی  .............................................. 46

2-2-1-14-4-  مقایسه مدلها.......................................... 48

2-2-2- تعهد سازمانی.......................................................... 49

2-2-2-1- تعاریف تعهد سازمانی......................................... 51

2-2-2-2- اهمیت تعهد سازمانی.................................................. 53

2-2-2-3- اجزا و مراحل تعهد سازمانی..................................... 54

2-2-2-4- جوانب یا انواع تعهد سازمانی................................... 55

2-2-2-5- عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی........................................... 58

2-2-2- 6- دو دیدگاه درباره تعهد سازمانی.................................... 62

2-2-2-7- دیدگاه‌های نظری عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی.................. 64

2-2-2-8- دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎﻳﻲ درﻣﻮرد ﻛﺎﻧﻮﻧﻬﺎی ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ.............. 65

2-2-2-9- ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﻳﻚ ﺑﻌﺪی ﻳﺎ ﭼﻨﺪﺑﻌﺪی...................... 66

2-2-2-10- اﻟﮕﻮﻫﺎی ﭼﻨﺪﺑﻌﺪی.................................................... 67

2-2-2-11- مدل می یر و آلن......................................................... 63

2-2-2-12- راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی.................. 72

2-3- پیشینه پژوهشی....................................................... 73

2-3-1- ارتباطات سازمانی..................................................... 73

2-3-1-1- پژوهشهای داخلی................................................. 73

2-3-1-2- پژوهشهای خارجی........................................ 77

2-3-2- تعهد سازمانی............................................................ 79

2-3-2-1- پژوهش‌های داخلی..................................................... 79

2-3-2-2- پژوهش‌های خارجی................................ 83

2-3-3- ارتباطات سازمانی و تعهد سازمانی............................... 86

2-1-5-3- جمع بندی و نتیجه گیری............................................ 87

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود.

مبلغ قابل پرداخت 22,000 تومان

پرداخت و دانلود

اشتراک بگذارید:

برچسب ها : مبانی نظری و پیشینه نوع ارتباطات سازمانی و تعهد سازمانی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر