ساخت فروشگاه رایگان فایل

پاورپوینت آمار و احتمالات مهندسی

پاورپوینت آمار و احتمالات مهندسی
خرید آنلاین
گارانتی خرید

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود.

مبلغ قابل پرداخت 22,000 تومان

پرداخت و دانلود

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

 قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : 190 صفحه

 آمار و احتمالات مهندسی رشته : كامپیوتر 

2 فصل اول آمار توصیفی  3 دراین فصل مسائل زیر بررسی می شود: -مفاهیم اساسی
-شاخص های گرایش مرکزی
-شاخص های پراکندگی
-جدول توزیع فراوانی
-نمودارها
-چولگی و برجستگی
-کدگزاری
-جامعه آماری دو بعدی  4 مفاهیم اساسی 1-جامعه
2-نمونه
3-داده های آماری
4-متغیر  5 i=1,2,…,N ام جامعه است برای i عضو xiكه 1-جامعه 2- نمونه i=1,2,…,N ام جامعه است برای i عضو xiكه  6 3-انواع داده های آماری انواع داده های آماری به دو گروه، داده های دست اول (خام)
و داده های دست دوم تقسیم بندی می شوند. 4-متغیر انواع آن:
1-کمی
2-کیفی  7 شاخص های گرایش مركزی: 1-میانگین
2- میانه
3- نما
4- چاركها  8 1- میانگین فرض كنید جامعه مورد بررسی دارای Nعضو Xn,…,X2,X1 باشد. میانگین جامعه از رابطه زیر بدست می آید. الف- میانگین حسابی الف-میانگین حسابی
ب- میانگین هندسی
پ-میانگین هارمونیک
ت- میانگین پیراسته  9 ب- میانگین هندسی اگر Xn,…,X2,X1 یك نمونه به حجم n از جامعه مورد بررسی باشد میانگین هندسی از رابطه زیر بدست می آید و با علامت G نمایش داده می شود. اگر Xn,…,X2,X1 یك نمونه به حجم n از جامعه مورد بررسی باشد میانگین هارمونیك از رابطه زیر بدست می آید و با علامت H نمایش داده می شود. یا پ-میانگین هارمونیك  10 ت-میانگین پیراسته اگرkتا از مشاهدات حذف شده باشند میانگین پیراسته از رابطه زیر بدست می آید .kالف- میانه مشاهدات را به دو بخش مساوی تقسیم می كند.
ب- منحصر به فرد است.
ج- تحت تأثیر داده های پرت قرار نمی­گیرد.
د- محاسبه آن ساده است.  11 3- نما نمای یك مجموعه عددی است كه در آن مجموعه بیش از بقیه تكرار شده باشد. چاركهای یك مجموعه مورد بررسی عبارتست از كمیت­ها یا مقادیری كه
مجموعه را به چهار قسمت مساوی تقسیم می­كنند. محاسبه چاركها همانند
میانه می‌باشد. 4- چارکها  12 شاخص های پراکندگی: 1- دامنه
2-واریانس
3-انحراف معیار
4-متغیرهای استاندارد
5-ضریب تغییر یا تعیین
6-انحراف چارکی
7-گشتاورها  13 1- دامنه R=XMAX-XMIN 2-واریانس ویژگی های واریانس نمونه:
1-واریانس عدد ثابت C برابر با صفر است.
2-اگرمقدار ثابت α رابه مشاهدات اضافه یا ازآنها كم كنیم واریانس تغییر نمی‌‌كند.
3-اگر مشاهدات در مقدار ثابت K ضرب یا برآن تقسیم شود واریانس جدید از ضرب یا تقسیم واریانس قدیم درK2 بدست می آید  14 3-انحراف معیار انحراف معیار در نمونه جذر واریانس یا پراش می باشد. µ= میانگین جامعه
δ2 = واریانس جامعه
و جذر آن انحراف معیار جامعه  15 ویژگی های متغیرهای استاندارد: 1- میانگین متغیرهای استاندارد برابر صفر است.

2-واریانس متغیرهای استاندارد برابر با 1 است .
3- متغیرهای استاندارد فاقد واحد اندازه گیری هستند.
4- مقدار Zi می تواند، منفی، صفر یا مثبت باشد. 4-متغیرهای استاندارد 1,2,…,n  16 ویژگیهای ضریب تغییر 1- به واحد اندازه گیری بستگی ندارد.
2- برای مقایسه دو صفت از یك جامعه با واحدهای اندازه گیری متفاوت مورد استفاده قرار می گیرد.
3- مجموعه مشاهداتی كه دارای C.V كمتری است از سازگاری و همگنی بیشتری برخوردار هستند. 5- ضریب تغییر یا ضریب تعیین  17 6- انحراف چارکی ویژگیهای انحراف چاركی: 1- این شاخص چون میزان پراكندگی در اطراف مركز توزیع را نشان می دهد از شاخص دامنه با ثبات تر است.
2- این شاخص چون شامل 25% از مشاهدات كوچك و بزرگ نیست تحت تأثیر داده های پرت قرار نمی گیرد.
3- این شاخص برای داده های كلاس بندی نیز قابل محاسبه است  18 7- گشتاورها 1,2,… ویژگیهای گشتاورهای مركزی: 1-m1=0 , r=1
2- r=2
3- تغییر در مبدأ یا اضافه و كم كردن مقدار ثابت به مشاهدات تغییری درmr ندارد
4-باتغییر در مقیاس یا ضرب و تقسیم كردن مقدار ثابت در مشاهدات، mr در توانr ام مقدار ثابت ضرب ...


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود.

مبلغ قابل پرداخت 22,000 تومان

پرداخت و دانلود

اشتراک بگذارید:

برچسب ها : دانلود پاورپوینت آمار و احتمالات مهندسی , بررسی آمار و احتمالات مهندسی , پاورپوینت جامع و کامل آمار و احتمالات مهندسی , کاملترین پاورپوینت آمار و احتمالات مهندسی , پکیج پاورپوینت آمار و احتمالات مهندسی , مقاله آمار و احتمالات مهندسی , تحقیق آمار و احتمالات مهندسی

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر